Individualios veiklos apskaita yra viena iš lengviausių Lietuvoje. Vykdantys individualią veiklą pagal pažymą turi vesti buhalterinę apskaitą nepaisant to ar buvo patirti nuostoliai ar tiesiog pajamų buvo labai mažai. Individualios veiklos buhalterija susideda iš sąskaitų faktūrų bei gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalo. Visą apskaitą galima vesti tiek įprastiniame popieriniame variante, tiek ir kompiuteryje. Sąskaitų faktūrų šablonus bei žurnalą jūs galite įsigyti blankų parduotuvėse. Žinoma, viską galite atsispausdinti ir patys.

Individualios veiklos buhalterinę apskaitą jums nėra būtina pavesti atlikti specialistams – viską greitai užpildyti galite ir patys. Būtina pabrėžti, kad veiklos vykdymo metu reikia pasirinkti išlaidų principą. Jis gali būti pinigų arba kaupimo.

Pinigų principas yra paprastas – jūs bet kokiu atveju savo išlaidomis laikysite 30 procentų gautų pajamų. Tai reiškia, kad prieš skaičiuojant mokesčių sumas, jums reikės atimti 30 procentų. Pagal šį pasirinkimą yra taikoma viena išimtis – jums tokiu atveju nereikėtų rinkti jokių dokumentų, kurie pagrįstų visas išlaidas. Šį išlaidų variantą dažniausiai renkasi tie, kurių veikloje patiriamos labai mažos išlaidos arba jų visai nėra.

Kaupimo principas pažymi tuo, kad jums teks rinkti kiekvieną dokumentą, kuris įrodytų išlaidas. Tai gali būti sąskaitos faktūros, čekiai, kvitai ir t.t. Būtina pabrėžti, kad ne viską galima traukti į leidžiamus atskaitymus – mokesčių inspekcijoje rasite leidžiamų atskaitymų (išlaidų) sąrašą.

Gautos pajamos ir patiriamos išlaidos turi būti registruojamos žurnale. Primename – pasirinkus 30 procentų variantą, išlaidų pagrįsti nereikia, todėl jums reikės daugiausia dėmesio skirti pajamų apskaitymui.

Deklaracijos pateikimo metu jums reikės nurodyti tikslias išlaidas, tad rasite ten laukelį, kur turėsite nurodyti išlaidų sumą. Jeigu išlaidas kaupiate – viską skaičiuojate tiksliai. Jeigu jūsų išlaidos bus 30 procentų pajamų – apskaičiuokite kokia tai būtų tiksli suma.

Būtina pabrėžti, kad buhalterijos pildymo metu jūs prie leidžiamų atskaitymų galite nurodyti ir sumokėtas bei mokėtinas PSD bei VSD įmokas, o tai reiškia, kad mokėtumėte mažesnį pajamų mokestį. Šis PSD ir VSD nurašymas buhalterijoje galimas tik tokiu atveju, jeigu jūs išlaidas kaupiate.

Jeigu užsiimate prekyba, ir baigiantis mokestiniams metams lieka kažkoks prekių likutis, jį galite nurašyti atlikdami laisvos formos prekių inventorizaciją – perkelsite likutį į kitus metus.

Palikite komentarą

Your email address will not be published