KDS.lt pabrėžia, kad visas šioje svetainėje esantis turinys yra tik šviečiamojo pobūdžio ir neturėtų būti naudojamas kaip pagrindas užsiimti tam tikrais veiksmais, dėl kurių vėliau gali kilti teisinė atsakomybė. Jeigu šioje svetainėje rasite informaciją, kuri galimai pažeidžia įstatymus, prašome susisiekti ir nurodyti tikslą informaciją ir ji nedelsiant bus pašalinta.

Naudodamiesi KDS.lt tinklapyje esančia informacija ir su šia interneto svetaine susijusias socialinių tinklų paskyromis, jūs suprantate ir sutinkate, kad:

  1. Visos galimos pasekmės, kylančios iš pateikiamo turinio, neneša jokios atsakomybės KDS.lt redakcijai.
  2. Šioje svetainėje ir jai priklausančiose socialinių tinklų paskyrose esanti informacija yra skirta švietimo ir pramoginiais tikslais.
  3. Šioje svetainėje nėra sąmoningai publikuojamas turintys, kuris pažeidžia LR įstatymus.
  4. Naudodamiesi komentarų sistema privalote laikytis visų etikos normų – nesikeikti ir neįžeidinėti kitų komentatorių.
  5. Siųsdami savo tektus nesiekiate kaip nors pažeisti įstatymus.
  6. Jūsų atsiųstame ir publikuotame turinyje gali būti skelbiama reklaminė medžiaga, už kurios publikavimą jūs negausite jokio atlygio.
  7. Visi jūsų atlikti netinkami veiksmai atneš atsakomybę pagal LR įstatymus.
  8. Jūsų komentaruose publikuojamas turinys yra KDS.lt nuosavybė.
  9.  Skelbiant komentarą yra išsaugomas autoriaus IP adresas bei el. paštas.
  10. Jūs sutinkate, kad laikui bėgant naudojimosi sąlygos gali būti papildomos ir apie jų pakeitimą nei vienas vartotojas nebus informuotas atskiru pranešimu.