Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalas yra vienas iš individualios veiklos apskaitos dokumentų.Žemiau yra pateikiamas pavyzdys, kuri galite redaguoti pagal savo poreikius. Vykdantys individualią veiklą, apskaitos žurnalą turi pildyti nuolatos. Gaunant pajamas ar patiriant išlaidas, kiekvienas įrašas turi būti registruojamas žurnale. Pildymo taisyklės nėra griežtai reglamentuojamos, o taip pat būtina žinoti, kad pasirinkus išlaidomis laikyti 30 procentų gautų pajamų, jums nėra būtina kaupti išlaidas įrodančių dokumentų – išlaidų grafos žurnale tokiu atveju pildyti taip pat nereikia. Šį žurnalą jūs galite įsigyti kiekvienoje blankų parduotuvėje, tačiau apačioje pateiktas pavyzdys yra lygiai toks pats kaip ir parduotuvėse, tad jį galite ir atsispausdinti. Visą informaciją žurnale jūs galite pildyti ir neatsispausdinus jo – elektronine forma jį galima naudoti iki tol, kol tenka jį pristatyti mokesčių inspekcijai patikrinimo metu.

Kaip pildomas pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas?

1 laukelis „Eilės Nr.” – tai įrašo eilės numeris, kuris turi būti rašomas didėjančia tvarka. Visi įrašai turi būti rašomi didėjančia tvarka nepaisant to, kad baigiasi mokestiniai metai ar tiesiog pereinate į kitą puslapį. Pavyzdžiui, jeigu viename puslapyje jau visos eilutės įrašams baigiasi, kitame puslapyje tęsiate įrašų numeraciją – jos nereikia pradėti iš naujo.

2 laukelis „Data” – šiame langelyje turite nurodyti datą, kuomet darote įrašą žurnale.

3 laukelis – Dokumento datą rašote būtent tą, kuri nurodyta ant sąskaitos faktūros ar kito turimo apskaitos dokumento. jeigu sąskaitoje naudojamos serijos, jas taip pat reikėtų nurodyti. Dokumento numeriui nurodyti turite įrašyti sąskaitos faktūros, čekio, kvito ar kito apskaitos dokumento numerį.

4 laukelis „Operacijos turinys” – čia turite įrašyti už ką gaunate pajamas ar dėl ko patiriate išlaidų.

5 laukelis „Pajamų suma” – čia turite nurodyti tik pajamų sumą, kurią gaunate už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Išlaidų sumos čia nurodyti negalima.

6 laukelis – skirtas būtent išlaidų sumai nurodyti. Jeigu pildote eilutę, kuri pabrėžia išlaidas, tada jums reikia išlaidų sumą rašyti į 6 laukelį, o 5 laukelį palikti tuščią.

7, 8, 9 laukeliai – šie laukeliai yra tušti, o juos jūs galite naudoti papildomų išlaidų registravimui. Dažniausiai jie yra naudojami siekiant atskirti išlaidų kategorijas. Galite jų ir nepildyti, jeigu išlaidas registruoti jums užtenka ir 6 laukelio. Tiesiog šiuos laukelius galite pildyti savo nuožiūra.

Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalas turi būti pildomas tik vienai veiklai. Jeigu jūs vykdote kelias veiklas – jums kiekvienai veiklai reikia naudoti atskirą apskaitos žurnalą. Negalima to paties žurnalo naudoti visoms veikloms.

Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaitos žurnalo pavyzdys (Šablonas)

Sending
User Review
4.5 (4 votes)