Parama verslui – tai dinaminė ekosistema, gyvybiškai svarbi bet kurios šalies ekonomikai. Jis turi kurti darbo vietas, generuoja pajamas, inovacijas ir padeda plėtoti socialinę infrastruktūrą.

Tačiau kurti ir plėtoti verslą ne visada yra lengva užduotis. Ypač sunku tai gali būti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios dažnai susiduria su finansavimo, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo ir reguliavimo kliūtimis. Lietuvos Vyriausybė supranta šiuos iššūkius ir yra įsipareigojusi teikti paramą verslui. Šiame straipsnyje aptarsime paramą verslui Lietuvoje 2023 metais.

 

Parama verslui ir jos priemonės Lietuvoje

 

Lietuvoje yra daug paramos priemonių verslui. Tai yra Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai, nacionalinės subsidijos, paskolos, garantijos ir investicinė parama.

 

Europos Sąjungos struktūriniai fondai yra pagrindinis verslo paramos šaltinis Lietuvoje. Per 2023 metus ES struktūriniai fondai teikia lėšas įvairiems projektams, įskaitant verslo inovacijas, technologijų diegimą, infrastruktūros plėtrą ir žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos kėlimą.

 

Nacionalinės subsidijos yra kitas svarbus paramos verslui šaltinis. Lietuvos Vyriausybė teikia subsidijas verslui įvairiose srityse, įskaitant prekybos plėtrą, tyrimų ir plėtros veiklą, inovacijų diegimą ir verslo modernizavimą.

 

Paskolų ir garantijų programos yra skirtos palengvinti verslo finansavimą. Per šias programas, verslai gali gauti pigesnes paskolas arba garantijas savo paskoloms, kad galėtų lengviau pritraukti investicijas.

 

Investicinė parama yra skirta skatinti tiesiogines užsienio investicijas ir verslo plėtrą. Tai apima investicijas į infrastruktūrą, technologijų diegimą ir inovacijų plėtrą.

 

Inovacijų ir technologijų skatinimas

 

2023 metais Lietuvos Vyriausybė ypač akcentuoja inovacijų ir technologijų skatinimą. Verslui teikiama parama skatinti technologijų diegimą, tyrimus ir plėtrą, taip pat skatinamas bendradarbiavimas tarp mokslo institucijų ir verslo. Taip pat vyriausybė skatina verslus investuoti į aukštas technologijas, tokią kaip dirbtinis intelektas, duomenų analizė, robotika ir t.t.

 

Verslo aplinkos gerinimas

 

Parama verslui Lietuvoje neapsiriboja finansavimu. Vyriausybė taip pat siekia gerinti verslo aplinką, supaprastinant biurokratiją, mažinant reguliavimo naštą ir skatinant verslo etiką.

 

Lietuvoje vykdomi projektai, skirti mažinti biurokratiją ir supaprastinti verslo procedūras. Tai apima e. verslo iniciatyvas, kurios leidžia įmonėms elektroniniu būdu atlikti daugelį formalumų, taip mažinant laiką ir išlaidas.

 

Verslo mokymai ir konsultacijos

 

Verslui teikiama parama ne tik finansinėje, bet ir mokomosiose srityse. Vyriausybė ir jos partneriai teikia verslo mokymus, seminarus ir konsultacijas, kad padėtų verslui geriau suprasti rinkos tendencijas, naujas technologijas ir valdymo praktikas.

 

Parama verslui iš Užimtumo tarnybos

 

Užimtumo tarnyba yra viena iš pagrindinių institucijų Lietuvoje, skatinančių verslumo kultūros plėtrą ir verslo kūrimą. Užimtumo tarnyba siūlo įvairias paramos priemones, kurios padeda asmenims pradėti ir plėtoti savo verslus, kuria užimtumo galimybes ir skatina ekonomikos augimą.

 

Viena iš pagrindinių Užimtumo tarnybos teikiamų paramos priemonių yra „Verslumo skatinimo programa”. Programa yra skirta ne tik darbuotojams, kurie nori tapti verslininkais, bet ir esamiems verslininkams, norintiems plėsti savo veiklą. Programa siūlo finansavimą, mokymus ir konsultacijas, kad padėtų verslininkams sėkmingai įgyvendinti savo verslo idėjas.

 

Finansavimas apima paramą verslo plano parengimui, pradiniams verslo įsipareigojimams ir darbo vietų kūrimui. Paramos suma gali siekti iki 26 040 eurų, o lėšos gali būti naudojamos įvairiems verslo poreikiams, tokiems kaip įrangos įsigijimas, nuomos mokesčiai, atlyginimai ir reklama.

 

Be finansavimo, Užimtumo tarnyba siūlo mokymus ir konsultacijas. Mokymai yra skirti verslo plano parengimui, finansų valdymui, rinkodarai ir verslo vadybai. Konsultacijos suteikia verslininkams galimybę susipažinti su rinkos tendencijomis, konkurencija, naujausiomis technologijomis ir kitais svarbiais verslo aspektais.

 

Taip pat Užimtumo tarnyba dirba su partneriais, tokiais kaip verslo inkubatoriai, mokslo ir technologijų parkai, kurie gali suteikti dar daugiau paramos verslo kūrimui. Šie partneriai gali pasiūlyti patalpas, technologijų perdavimą, bendradarbiavimą su mokslo institucijomis ir pramonės ekspertais.

 

Užimtumo tarnybos teikiama parama yra svarbi ne tik verslo kūrimui, bet ir visuomenės užimtumui. Parama skatina darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir socialinę gerovę. Šios priemonės yra būtinos siekiant užtikrinti tvarų ekonomikos augimą ir socialinę gerovę Lietuvoje.

 

Kas gali kreiptis dėl Užimtumo tarnybos paramos verslui?

 

Asmuo, siekiantis gauti paramą verslo kūrimui ir šiuo metu turintis darbo vietą, turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

 

 • Turi būti užbaigęs mokymus verslo kūrimo tematika, organizuotus viešosios įstaigos Inovacijų agentūros sukurtame verslo mokymų tinklalapyje „Verslo e. gidas”, adresu https://versloegidas.inovacijuagentura.lt/ ir turėti mokymų baigimo sertifikatą.
 • Paraišką teikiant, asmuo turi būti registruotas Užimtumo tarnyboje kaip dirbantis pagal darbo sutartį.
 • Asmens trejų mėnesių prieš paraiškų atrankos pradžią vidutinės apdraudžiamosios pajamos, registruotos Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre, neturi viršyti 1,5 kartų Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos (pavyzdžiui, jei paraiškos būtų renkamos birželio mėnesį, būtų vertinamos pajamos už gegužės, balandžio ir kovo mėnesius).
 • Nuo 2020-02-26, kai visoje Lietuvos teritorijoje buvo paskelbta ekstremalioji situacija dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, iki paraiškų atrankos pradžios dienos, asmuo turi būti bent kartą:
 • pasibaigęs darbo santykius su ankstesniu darbdaviu

 

arba

 

 • nutraukęs savarankišką veiklą ir ketinantis steigti darbo vietas, vykdant veiklą, skirtingą nuo anksčiau vykdytos, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), kurį patvirtino Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (įvertinsime pokyčius veiklos klasifikacijoje).

 

Nedarbo statusą turintis asmuo, siekiantis gauti paramą verslo pradžiai, turi įvykdyti visus šiuos reikalavimus:

 

 • Turi būti užbaigęs mokymus verslo kūrimo tematika Inovacijų agentūros sukurtame mokymų portale „Verslo e. gidas”, kurio adresas yra https://versloegidas.inovacijuagentura.lt/, ir turėti mokymų baigimo liudijimą.
 • Asmuo turi būti registruotas kaip bedarbis Užimtumo tarnyboje ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų iki paramos paraiškos pateikimo dienos.
 • Nuo 2020 m. vasario 26 d., kai buvo paskelbta valstybinio lygmens ekstremali situacija visoje Lietuvos teritorijoje dėl COVID-19 plitimo, iki paramos verslo kūrimui paraiškų atrankos pradžios dienos, asmuo turi būti:
 • bent kartą pasibaigęs darbo santykius su buvusiu darbdaviu

arba

 

 • nutraukęs savarankišką veiklą ir ketinantis pradėti naują veiklos rūšį, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), kurį patvirtino Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (bus įvertintas pokytis veiklos klasifikacijoje).

 

Darbo vietos kūrimui norintys gauti paramą, turi būti registruoti Užimtumo tarnyboje kaip užimti asmenys arba bedarbiai, atitinkantys anksčiau minėtus reikalavimus. Taip pat jie turi būti asmenys, kurie:

 

 • planuoja sukurti darbo vietas sau arba sau ir Užimtumo tarnybos nukreiptam nedarbingam asmeniui labai mažose įmonėse, kaip numatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Šios įmonės turi būti įkuriamos ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų paraiškos patvirtinimo finansuoti verslo kūrimo projektus.

 

 • ketina steigti darbo vietas, kurios atitinka Prioritetų įsakyme nustatytus metinius verslo kūrimo (darbo vietų kūrimui) prioritetus, kurie prisideda prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų įgyvendinimo, žiedinės ekonomikos skatinimo ir (arba) COVID-19 pasekmių švelninimo.

 

Planuojamos darbo vietos turi atitikti bent vieną iš Prioritetų įsakymo 1.1.1–1.1.4 arba 1.2.1–1.2.10 papunkčiuose nurodytų verslo kūrimo (darbo vietų kūrimui) prioritetų.

 

Negrąžintina Parama Verslui 2023

 

Verslo paramaNegrąžintina parama verslui yra viena iš svarbiausių priemonių, kuria verslininkai gali finansuoti savo verslo plėtrą. Ši parama yra labai svarbi, nes gali padėti įmonėms, kurios tik pradeda savo veiklą arba stengiasi augti ir plėstis. 2023 metais Lietuvos vyriausybė ir Europos Sąjunga teikė įvairias negrąžintinos paramos programas, kurios buvo skirtos verslo plėtrai ir konkurencingumo stiprinimui.

 

Viena iš populiariausių negrąžintinos paramos programų 2023 metais buvo „InoVouchers”, kurią administruoja Lietuvos inovacijų agentūra. Ši programa suteikė galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms gauti finansavimą inovacijoms, produktų ar procesų tobulinimui. Šios programos tikslas – padėti įmonėms modernizuotis ir tapti konkurencingesnėmis rinkoje.

 

Be to, Europos Sąjunga teikė ES struktūrinių fondų lėšas įvairioms programoms, kurios palaiko verslo plėtrą ir konkurencingumą. Šios programos apima investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą, technologijų modernizavimą, darbo jėgos kvalifikacijos kėlimą, eksporto plėtrą ir t.t. Negaliu nepaminėti ir „Kaimo Plėtros” programos, kuri suteikia paramą kaimo verslui, maisto pramonės įmonėms ir žemės ūkio bendrijoms.

 

Nepaisant to, negrąžintinos paramos gavimas nėra lengvas procesas. Įmonėms reikia atidžiai stebėti skelbimus apie paramos skyrimą, teisingai parengti ir pateikti paraiškas, taip pat tinkamai atlikti visus projekto įgyvendinimo etapus. Tačiau sunkumai, su kuriais susiduriama siekiant gauti paramą, dažnai atsiperka ilgainiui, nes jie suteikia galimybę verslui plėstis ir augti.

 

Svarbu paminėti, kad negrąžintina parama yra investicija ne tik į konkretų verslą, bet ir į visą šalies ekonomiką. Parama skatina inovacijas, kūrybiškumą ir konkurenciją, kurie yra pagrindiniai faktoriai, lemiantys ekonomikos augimą ir plėtrą.

 

Aplamai, 2023 metais Lietuvos ir ES institucijos teikė įvairias negrąžintinos paramos programas, kurios padėjo verslui augti ir plėstis. Šios programos buvo labai naudingos tiek pradedančioms įmonėms, tiek jau veikiančioms įmonėms, kurios siekė modernizuotis ir tapti konkurencingesnėmis. Nors paramos gavimas gali būti sudėtingas procesas, jo rezultatai gali būti labai naudingi tiek konkrečiai įmonei, tiek visai šalies ekonomikai.

 

Išvada

 

2023 metais Lietuvoje verslui teikiama parama yra plataus masto ir įvairiapusė. Ji apima tiek finansinę paramą, tiek inovacijų skatinimą, tiek verslo aplinkos gerinimą, tiek mokymus ir konsultacijas.

 

Lietuva yra atvira verslui ir skatina verslo plėtrą. Vyriausybė supranta, kad stiprus ir inovatyvus verslas yra gyvybiškai svarbus šalies ekonomikai ir visuomenei, ir yra pasiryžusi teikti reikiamą paramą verslo sektoriui.

 

Straipsnis parengtas naudojantis https://uzt.lt ir https://eimin.lrv.lt