Vaiko pinigai yra valstybės teikiama parama šeimoms auginančioms vaikus. Ši parama skirta padėti tėvams padengti išlaidas, susijusias su vaiko priežiūra, ugdymu ir kitais poreikiais. 2023 metais vaiko pinigų sistema patyrė keletą svarbių pokyčių, todėl šiame straipsnyje pateiksime visą aktualią informaciją tėvams.

Vaiko pinigų dydis ir mokėjimo tvarka

Vaiko pinigų dydis 2023 metais priklauso nuo kelių veiksnių: vaiko amžiaus, šeimos pajamų ir vaikų skaičiaus šeimoje. Vaiko pinigai mokami kiekvieną mėnesį ir yra neapmokestinami.

Vaiko pinigai skiriami kiekvienam vaikui iki 18 metų, tačiau ši riba gali būti pratęsta iki 23 metų, jei vaikas tęsia mokslus.

Koks yra nustatytas universalaus vaiko išmokos dydis nuo 2023 metų sausio 1 dienos?

Nuo 2023 metų sausio 1 dienos visiems vaikams numatyta ir skiriama universali vaiko išmoka, kurios dydis siekia 85,75 euro (tai yra 1,75 kartų bazinė socialinė išmoka).

Vaiko pinigai už 1 – 2 vaikus iki 2 metų amžiaus (Universali išmoka)

Vaiko pinigai už 1 – 2 vaikus nuo 2 iki 18 metų ar daugiau (Universali išmoka) buvo tokia pati kaip ir už vaikus iki 2 metų. Universali išmoka yra mažesnė už 3 – čią daugiau vaikų, nesvarbu kokio jie amžiaus. Fiksuota suma nesiskyrė nuo pat 2018 metų iki dabar.

Nuo 2018 iki 2023 metų, kiekvienais metais nesiskiria ir Papildomos išmokos už vaikus.

 

Vaikų skaičius Vaiko amžius Universali išmoka Papildoma išmoka
1 arba 2 nuo gimimo iki 2 metų 80 Eur 28,5 Eur
1 arba 2 nuo 2 iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai 80 Eur 15,2 Eur
3 ar daugiau bet koks amžius 30 Eur 75 Eur

 

Iki kada mokami vaiko pinigai?

Vaiko pinigų išmokos yra numatytos kiekvienam vaikui nuo jo gimimo momento iki 18 metų amžiaus, arba, jei vaikas yra emancipuotas ar susituokęs, arba mokosi pagal bendrojo ugdymo programą – net iki 23 metų amžiaus. Tai apima asmenis, kuriems profesinio mokymo teikėjai suteikia bendrąjį ir profesinį mokymą, taip pat tuos, kurie dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros turi suteiktas akademines atostogas.

Reikia pabrėžti, kad Išmokų vaikams įstatyme nustatytas vaiko pinigų mokėjimas iki 23 metų amžiaus yra pagrįstas Švietimo įstatymu (14 straipsnis, 6 dalis), kuris leidžia mokytis bendrojo ugdymo mokyklose iki 23 metų amžiaus mokiniams, turintiems labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Šis reguliavimas užtikrina vienodas galimybes visiems vaikams gauti vaiko pinigų išmokas iki jie baigs bendrojo ugdymo programą ir įgis vidurinį išsilavinimą.

 

Ar būtina vėl pateikti paraišką dėl vaiko pinigų išmokos nuo 2023 metų sausio 1 dienos, jei tokia paraiška jau buvo pateikta ankstesniais metais?

 

Jeigu paraiška dėl vaiko išmokos buvo pateikta ankstesniais metais ir išmokos mokėjimo laikotarpis dar nesibaigęs, nuo 2023 metų sausio 1 dienos nereikia iš naujo teikti paraiškos dėl vaiko pinigų išmokos. Išmokų sumos nuo 2023 metų sausio 1 dienos bus automatiškai perskaičiuotos.

 

Ar mokami papildomi vaiko pinigai šeimoms, auginančioms 1 -2 vaikus

 

Taip, šeimos, kurios turi 1 arba 2 vaikus, gali pretenduoti į papildomą vaiko pinigų išmoką, jei šeimos mėnesio pajamos per asmenį yra mažesnės nei 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (VRP)  (314 eurų).

Nuo 2023 metų sausio 1 dienos, vaikams nuo gimimo dienos iki 18 metų, arba, jei nepilnametis yra emancipuotas ar susituokęs, arba mokosi pagal bendrojo ugdymo programą – net iki 23 metų amžiaus – yra skiriama ir mokama papildoma išmoka, kuri per mėnesį siekia 50,47 eurų (1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio).

Verta paminėti, kad šeimos vidutinių pajamų apskaičiavime neįskaitomas tam tikras gaunamo atlyginimo ir individualios veiklos pajamų, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokos ir darbo paieškos išmokos procentas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą:

25 proc. – asmenims, kurie kartu auginą vieną ar du vaikus;

35 proc. – asmenims, kurie vieni auginą vieną ar du vaikus.

Papildomos išmokos vaikui gavimas yra susijęs su šeimos vidutinėmis mėnesio pajamomis, kurios apskaičiuojamos pagal paskutinių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas arba, jei pagal paskutinių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas šeima neturėjo teisės gauti šios išmokos, vidutinės mėnesio pajamos perskaičiuojamos pagal paskutinių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas.

Kai šeima priima socialinę pašalpą arba socialinę paramą mokiniams, papildoma išmoka vaikui yra nustatoma remiantis pajamomis, kurios buvo paskutinį kartą įvertintos, suteikiant socialinę paramą.

Apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų vidutines pajamas, neatsižvelgiama į pajamas, gaunamas pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų, kurie, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, įskaičiuojami į bendrai gyvenančių asmenų skaičių.

 

Ar privalau pateikti dokumentą iš gimnazijos patvirtinantį, kad mano 18 metų sūnus vis dar mokosi, norint gauti išmoką už vaiką? Kam ši informacija turėtų būti pateikta?

 

Įstatymas numato, kad visiems vaikams nuo jų gimimo dienos iki 18 metų, o taip pat ir tiems, kurie yra 18 metų ir vyresni, tačiau tęsia studijas pagal bendrojo ugdymo programą, skiriama ir mokama mėnesinė išmoka. Išmoka siekia 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio, t.y. 85,75 eurų.

Remiantis Išmokų vaikams įstatymo nuostatomis, universali vaiko išmoka mokama iki vaikui sulaukus 18 metų. Tačiau, jei vaikas po 18 metų tęsia studijas pagal bendrojo ugdymo programą, teisė į išmoką išlieka, tačiau reikia papildomai kreiptis ir pateikti reikiamus dokumentus. Pažyma iš mokymo įstaigos nėra būtina, nes mokymosi informacija gaunama iš Mokinių registro.

Gavus prašymą, išmoka skiriama ir mokama iki vaikas baigia mokslus, bet ne ilgiau kaip iki 23 metų. Teisę gauti išmoką gali pareikalauti vienas iš tėvų, globėjas, pats pilnametis asmuo arba nepilnametis vaikas, pripažintas visiškai veiksniu arba ištekėjęs. Prašymą gauti išmoką galite pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt arba tiesiogiai savivaldybei.

 

Ar nepilnametis vaikas gali pats prašyti išmokos?

 

Taip, nepilnametis nuo 14 iki 18 metų, gavęs tėvų ar globėjų leidimą, gali pats kreiptis dėl išmokos. Be to, išmokos gali prašyti ir nepilnametis, kuris yra pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotu), arba susituokęs.

 

Ar pilnametis asmuo gali kreiptis pats dėl vaiko pinigų išmokos?

 

Taip, asmuo, sulaukęs 18 metų, tampa pilnai civiliškai veiksniu ir todėl turi teisę pats prašyti vaiko pinigų išmokos.

Ar daugiavaikėms šeimoms (turinčioms ir (arba) globojančioms 3 ir daugiau vaikų) numatyti papildomi vaiko pinigai?

 

Taip, daugiavaikėms šeimoms, kurios turi ir (arba) rūpinasi 3 arba daugiau vaikais, suteikiami papildomi vaiko pinigai, nepriklausomai nuo šeimos pajamų.

 

vaiko pinigai tėvamsNuo 2023 metų sausio 1 dienos, nuo vaikų gimimo dienos iki jiems sueis 18 metų, arba kol nepilnametis yra laikomas emancipuotu arba yra santuokoje, ir vyresniems nei 18 metų asmenims, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įtraukiant asmenis, kuriems profesinio mokymo teikėjai teikia mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, kol šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat per akademines atostogas, profesinio mokymo teikėjų suteiktas dėl ligos ar nėštumo, laikotarpis), bet ne ilgiau, kaip sukankant 23 metams, numatoma ir išmokama 50,47 Eur (1,03 BSI dydžio) išmoka per mėnesį.

 

Pavyzdžiui, nuo 2023 m. sausio 1 d. šeima, auginanti tris vaikus, gautų:

85,75 + 85,75 + 85,75 + 50,47 + 50,47 + 50,47 = 408,66 euro.

Jei šeima augina 3 ar daugiau vaikų, ji gali gauti papildomą išmoką už kiekvieną vaiką. Šeimos nariais laikomi ir pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, jei jie dirba arba mokosi bendrojo, profesinio ar aukštojo mokslo programose. Jei jie serga ar laukiasi, jie gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis. Taip pat šeimos nariais laikomi ir pilnamečiai vaikai (įvaikiai), kurie baigė bendrąjį ugdymą ir dar nėra pradėję mokytis kitur. Jų pajamos neturi įtakos išmokos dydžiui. Šie vaikai (įvaikiai) turi būti nesusituokę ir neauginantys savo vaikų (įvaikių).

 

Ar yra numatyti papildomi vaiko pinigai neįgaliesiems?

 

Taip, vaikai (asmenys), kuriems buvo nustatytas neįgalumo statusas arba 55% arba mažesnis darbingumo lygis, gauna papildomą išmoką. Konkretūs neįgaliems vaikams (asmenims) nuo gimimo iki 18 metų, taip pat tiems, kurie yra emancipuoti arba susituokę ir yra neįgalūs, bei tiems, kurie yra vyresni nei 18 metų ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įtraukiant tuos, kurie yra mokomi pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, tol, kol jie užbaigs šią programą, taip pat per akademines atostogas, ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpius, kurie buvo suteikti profesinio mokymo teikėjų), ir kurie turi nustatytą neįgalumo statusą arba 55% arba mažesnį darbingumo lygį, tačiau ne ilgiau, nei iki jų 23-ųjų metų sukakties, yra skiriama ir mokama papildoma 50,47 eurų (1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio) išmoka per mėnesį.

 

Kokia yra procedūra kreipiantis dėl universalios išmokos vaikui? Ar tai reikia atlikti kasmet, ar užtenka vieną kartą?

 

Galima kreiptis dėl universalios išmokos vaikui elektroninėje socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt. Prie sistemos galima prisijungti per el. bankininkystę, su mobiliuoju elektroniniu parašu arba su elektroniniu parašu. Kadangi reikalinga informacija yra tikrinama savivaldybių darbuotojų, nereikia pateikti jokių papildomų dokumentų. Instrukcijas, kaip prisijungti prie SPIS, galima rasti čia: https://www.youtube.com/watch?v=fJ9hN7ORjV8.

Alternatyviai, galima kreiptis ir asmeniškai savivaldybėje, pateikiant prašymą raštu. Tada reikėtų pateikti asmens dokumentą, bet jokių papildomų dokumentų nereikia.

Išmokos prašymą reikia pateikti tik vieną kartą, ir išmoka bus skiriama iki vaikui sueis 18 metų. Jeigu po 18 metų vaikas tęsia mokslus pagal bendrojo ugdymo programą (įtraukiant ir tuos, kurie mokosi profesinio mokymo įstaigose pagal bendrojo ugdymo programą ir profesinio mokymo programą), reikės iš naujo kreiptis ir pateikti prašymą dėl išmokos gavimo iki mokyklos pabaigos, tačiau ne ilgiau, nei iki vaikui sueis 23- eji metai.

 

Kokią informaciją reikia pateikti nepasiturinčiai šeimai su 1 ar 2 vaikais, norint gauti vaiko pinigus?

 

Papildomos išmokos vaikui skyrimo procedūra šeimoms, auginančioms 1 ar 2 vaikus, išlieka tokia pati.

Vadinasi, jeigu šeima su 1 ar 2 vaikais, kuri laikoma nepasiturinčia, kreipiasi dėl papildomos išmokos, ji turi pasirašytinai patvirtinti, jog pernai (2022 metais, jei kreipiamasi 2023 metais) šeimos pajamos per mėnesį vienam nariui neviršijo 2 Valstybės remiamų pajamų dydžio (314 eurų). Dokumentų ar pažymų apie gautas pajamas pateikti nereikia, nes duomenys apie pernai gautas pajamas yra gaunami iš informacinių sistemų. Jei šeima anksčiau negalėjo gauti papildomos išmokos vaikui, bet dabar jos pajamos sumažėjo, ji gali kreiptis dėl išmokos ir jos dydis bus nustatomas pagal pajamas, kurias šeima uždirbo per paskutinius 12 arba 3 mėnesius.

Jei šeima nori gauti išmoką už laikotarpį nuo 2022 m. lapkričio 2 d., ji turi pateikti pajamų duomenis už paskutinius 12 mėnesių. Jei šeima nori gauti išmoką už laikotarpį iki 2022 m. lapkričio 1 d., ji turi pateikti pajamų duomenis už paskutinius 3 mėnesius. Šioje situacijoje vaiko tėvai turės pateikti informaciją apie gaunamą darbo užmokestį.

 

Ar vaiko pinigai bus mokami vaikams, auginamiems vaikų globos namuose ar šeimynose?

 

Visi vaikai, nepriklausomai nuo jų auginimo aplinkybių – ar tai būtų šeimoje, šeimynų globotinių, vaikų globos namuose ar globos centruose – yra teisėti universaliųjų vaiko pinigų gavėjai.

 

Ar atsižvelgiama į visų vaikų gyvenimo sąlygas kai yra skiriami vaiko pinigai?

 

Neatsižvelgiama į visų vaikų gyvenimo sąlygas skiriant išmoką. Išmoka vaikui skirta užtikrinti vaiko interesus. Todėl tikrinamos tik šeimų, kurios susiduria su socialine rizika, gyvenimo sąlygos. Tai daroma kartu su šeima dirbančio socialinio darbuotojo pagalba, kuris rekomenduoja tinkamą išmokos mokėjimo būdą atsižvelgiant į vaiko poreikius.

 

Kada pervedami vaiko pinigai į mūsų sąskaitą?

 

Išmokos vaikui skyrimo sprendimas bus priimtas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir kitų reikalingų dokumentų pateikimo į savivaldybės administraciją. Paskirta išmoka bus išmokama sekantį mėnesį po sprendimo priėmimo, iki einamojo mėnesio 25-osios dienos, už praėjusį (-ius) mėnesį (-ius), taip pat kaip ir kitos socialinės išmokos.

 

Ar norint gauti vaiko pinigus yra būtina atidaryti atskirą sąskaitą vaikui?

 

Tai nėra privaloma. Išmoka vaikui gali būti pervesta į vaiko tėvų ar globėjų vardu atidarytą banko sąskaitą.

 

Ar seneliai gali kreiptis dėl vaiko pinigų?

Vaiko pinigai seneliamsSeneliai, kurie yra paskirti vaiko globėjais pagal Civilinio kodekso nustatytą tvarką, gali teikti prašymą dėl išmokos vaikui savo vardu. Jei seneliai faktiškai prižiūri vaiką, jie gali kreiptis dėl išmokos vaikui skyrimo atstovaudami tėvams, jei pateikia įgaliojimą savivaldybės administracijai ir prašymą skirti išmoką vaiko tėvų vardu.

 

Ar ne Lietuvos Respublikos pilietis gali kreiptis dėl vaiko pinigų?

 

Dėl išmokos vaikui gali kreiptis vienas iš tėvų, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar užsienietis, kuris teisėtai gyvena ir dirba Lietuvos Respublikoje, kaip nurodyta Išmokų vaikams įstatyme.

 

Ar bus gražinami vaiko pinigai, jei kreipsiuosi vėliau?

 

Taip, išmoka vaikui, kartu su kitomis socialinėmis išmokomis, bus mokama už praėjusį mėnesį ir bus grąžinama už 12 praėjusių mėnesių laikotarpį. Tai reiškia, jei įgyjate teisę į išmoką vaikui nuo 2023 m. sausio 1 d., net jei pateiksite prašymą vėlai, pvz., 2023 m. lapkričio mėnesį, išmoka bus mokama nuo 2023 m. sausio 1 d.

 

Kokie reikalavimai turi būti įvykdyti, kad vaikas galėtų gauti vaiko pinigus, jei tėvai deklaravo išvykimą?

 

Vaiko pinigus turi teisę gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą Europos Sąjungoje, ir kiti Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai bei užsieniečiai, kurie teisėtai gyvena ir dirba Lietuvos Respublikoje, kaip numatyta Išmokų vaikams įstatyme. Nuo 2018 m. sausio 1 d. asmenų teisė gauti išmoką nebesusijusi su gyvenamosios vietos deklaravimo pareiga. Todėl asmenys, kurie nebuvo deklaravę savo gyvenamosios vietos pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą, turi teisę gauti išmoką remiantis faktine gyvenamoji vieta Lietuvoje.

 

Reikia atkreipti dėmesį, kad vaiko pinigai skiriami asmenims, gyvenantiems Lietuvoje. Tačiau vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, išmoka vaikui gali būti skiriama, jei bent vienas iš vaiko tėvų ir pats vaikas gyvena Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar Šveicarijos teritorijoje. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai taip pat galiojo ir Jungtinei Karalystei. Todėl išmoka vaikui gali būti mokama ir už vaikus, gyvenančius Jungtinėje Karalystėje, remiantis minėtais reglamentais.

Tačiau reikia pažymėti, kad pagal 2020 m. sausio 24 d. pasirašytą susitarimą dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos, ši išmoka bus mokama tol, kol nepasikeis to vaiko šeimos nario situacija Jungtinėje Karalystėje, pvz., kol jis neperkelia savo gyvenamosios vietos arba netenka teisės gauti išmoką pagal Lietuvos teisės aktus.

Nustatant teisę į išmoką vaikui, savivaldybės administracijos darbuotojai gali kreiptis į kompetentingas institucijas Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos ar Jungtinės Karalystės teritorijose, siekdami gauti papildomos informacijos ir nustatyti kompetentingą valstybę (t. y. valstybę, kuri turi pirmenybę mokėti išmoką). Remiantis reglamentais, pirmenybė teikiama valstybei, kurioje vienas iš tėvų dirba, nepriklausomai nuo vaiko gyvenamosios vietos. Kai abu tėvai dirba skirtingose valstybėse, išmoką turėtų mokėti valstybė, kurioje gyvena vaikas.

Jei vaikas gyvena ne Europos Sąjungos valstybėje, pavyzdžiui, Rusijoje ar Ukrainoje, išmokos šeimai mokamos pagal šios šalies teisės aktus, jei ten gyvena vaikas.

 

Ar galiu gauti vaiko pinigus, jei neturiu deklaruotos gyvenamosios vietos?

 

Taip, teisė gauti vaiko pinigus nėra susijusi su gyvenamosios vietos deklaravimo reikalavimu. Todėl asmenys, kurie nepateikė Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka gyvenamosios vietos deklaracijos arba neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų sąrašą, gali kreiptis į savivaldybės administraciją, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena, dėl vaiko pinigų.

Kokia yra globos (rūpybos) išmokos suma nuo 2023 m. sausio 1 d. vaikui, kuriam nustatoma globa (rūpyba)?

Nuo 2023 m. sausio 1 d., globos (rūpybos) išmokos suma priklauso nuo vaiko amžiaus ir poreikių:

  • Vaikams iki 6 metų skiriama 254,80 Eur (5,2 bazinės socialinės išmokos dydis).
  • Vaikams nuo 6 iki 12 metų skiriama 294 Eur (6 bazinių socialinių išmokų dydis).
  • Vaikams nuo 12 iki 18 metų, neįgaliesiems vaikams ir buvusiems globotiniams iki 24 metų, kuriems globa (rūpyba) pasibaigia dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo ir kurie mokosi ar studijuoja, skiriama 318,50 Eur (6,5 bazinės socialinės išmokos dydis).

Taip pat, jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuoja aukštojoje mokykloje ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre, mokslo metų laikotarpiu taikomos šios išmokos sumos:

  • Vaikui iki 6 metų skiriama 127,40 Eur (2,6 bazinės socialinės išmokos dydis).
  • Vaikui nuo 6 iki 12 metų skiriama 147 Eur (3 bazinės socialinės išmokos dydis).
  • Jei vaikas yra 12–18 metų, arba jei jis yra jaunesnis, bet tapo emancipuotas ar susituokė, arba jei vaikas turi neįgalumą, arba jei vaikas buvo globotinis ir dabar mokosi ar studijuoja, bet jam pasibaigė globa (rūpyba) dėl to, kad jis tapo pilnametis, emancipuotas ar susituokė, jis gali gauti 159,25 Eur kiekvieną mėnesį. Tai yra 3,25 kartus daugiau nei bazinė socialinė išmoka.

Ar turiu kreiptis dėl globos (rūpybos) išmokos nuo 2023 m. sausio 1 d., jei jau gaunu šią išmoką?

Jei jums jau buvo paskirta globos (rūpybos) išmoka iki sausio 1 dienos ir jos mokėjimo laikotarpis dar nesibaigė, nuo 2023 m. sausio 1 d. globos (rūpybos) išmoka bus tęsiama ir mokama, tačiau dydis bus didesnis. Todėl nereikia pateikti naujo prašymo dėl globos (rūpybos) išmokos skyrimo. Jūs išlaikysite teisę gauti šią išmoką, ir ji bus automatiškai perkeliamą į naują dydį, pradėjus nuo 2023 m. sausio 1 d.

 

Kaip vyksta išmokų gavimas, kai tėvai yra išvykę iš Lietuvos, bet vaikas gyvena Lietuvoje su seneliais arba jei tėvai išvyko kartu su vaikais ir deklaravo arba nedeklaravo šį faktą?

 

Jei seneliai perima vaiko globą pagal įstatymus, jie turi kreiptis dėl išmokos vaikui savo vardu. Jei seneliai faktiškai prižiūri vaiką, jie gali kreiptis dėl išmokos vaikui skyrimo, pateikdami įgaliojimą ir prašymą, kad išmoka būtų skirta vaiko tėvo ar motinos vardu. Vaiko pinigai skiriami asmenims, gyvenantiems Lietuvoje, išskyrus atvejus, kai, remiantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, išmoka vaikui gali būti skiriama, jei bent vienas iš vaiko tėvų ir pats vaikas gyvena Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar Šveicarijos teritorijoje, arba Jungtinėje Karalystėje.

 

Ar globėjas (rūpintojas), jei buvęs globotinis (rūpintinis) pasilieka gyventi po globos (rūpybos) pabaigos dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, turi teisę gauti globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą?

 

Nuo 2022 m. sausio 1 d., Jei asmuo, kuriam pasibaigė globa (rūpyba) dėl to, kad jis tapo pilnametis, emancipuotas ar ištekėjo, ir toliau gyvena ir gauna nemokamą aprūpinimą toje pačioje šeimoje, šeimynoje ar globos centre, kur jis buvo globotas (rūpestingai prižiūrimas) anksčiau, ir jei jis mokosi bendrojo ugdymo programoje (arba bendrojo ir profesinio ugdymo programose), ir jei jis nesustojo mokytis dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros, jis gali gauti papildomą išmoką už globą (rūpybą). Šis priedas sudaro 4 bazinių socialinių išmokų dydį (nuo 2023 m. sausio 1 d. – 196 eurų) per mėnesį.

 

Ar turi teisę gauti išmoką vaiko priežiūrai mokykloje besimokančio vaiko mama?

 

Nuo 2022 m. sausio 1 d., vaiko pinigus priežiūrai mokykloje besimokančio vaiko turi teisę gauti vienas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris auginą vaiką ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, jei neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros”. Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos iki jam pasiekus 2 metų amžių.

 

Ar vaiko įtėvis turi teisę gauti išmoką įvaikinus vaiką, jei turi socialinio draudimo stažą ir teisę gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros”?

 

Jei vaiko įtėvis (įmotė) yra socialiai draustas dėl motinystės, jis(ji) gali pasirinkti, ar nori gauti išmoką už vaiko priežiūrą iš “Sodros”, arba išmoką už vaiko įvaikinimą (nuo 2023 m. sausio 1 d. – 392 eurai) pagal kitą įstatymą.

Jei vaiko įtėvis (įmotė) nėra socialiai draustas dėl motinystės, arba jei jis(ji) yra, bet renkasi išmoką už vaiko įvaikinimą, jis(ji) gaus pilną išmokos už vaiko įvaikinimą dydį. Jei vaiko įtėvis (įmotė) kreipiasi dėl vaiko priežiūros išmokos skyrimo iš „Sodros” ir ji yra mažesnė nei išmoka įvaikinus vaiką, tuomet šalia vaiko priežiūros išmokos mokamas skirtumas, kad bendra išmokų suma nebūtų mažesnė nei 392 eurai.