Paskolos įmonėms yra nuolatinis iššūkių ir galimybių derinys. Kartais verslininkai susiduria su situacijomis, kai reikia papildomų lėšų investicijoms, apyvartiniam kapitalui, skolų refinansavimui ar kitiems verslo poreikiams patenkinti. Tokiu atveju paskolos įmonėms gali būti sprendimas, padedantis užtikrinti verslo augimą ir konkurencingumą.

Tačiau paskolos įmonėms yra ne vienalytė kategorija. Yra daugybė skirtingų finansavimo šaltinių ir pasiūlymų, kurie skiriasi sąlygomis, reikalavimais ir privalumais. Kaip pasirinkti tinkamą paskolą savo verslui? Kokių kriterijų reikėtų vadovautis? Kokių klaidų reikėtų vengti? Šiame straipsnyje bandysime atsakyti į šiuos klausimus ir padėti jums priimti teisingus sprendimus.

Kokie yra pagrindiniai paskolos įmonėms tipai?

Paskolos įmonėms gali būti skirstomos pagal kelis kriterijus: finansavimo tikslą, terminą, užstatą ir garantijas.

Pagal finansavimo tikslą galima išskirti šiuos paskolos įmonėms tipus:

  • Paskolos investicijoms. Tai paskolos, skirtos ilgalaikio turto – įrangos, technikos, pastatų ar patalpų – įsigijimui ar modernizavimui. Šios paskolos paprastai turi ilgą grąžinimo laikotarpį (nuo 5 iki 15 metų), didelę sumą (nuo 80 iki 100 proc. nuo investicijų vertės) ir mažesnes palūkanas (nuo 0,15 proc., jei taikoma INVEGA palūkanų kompensacija). Dažniausiai užstatu tampa patys perkami daiktai arba kitas nekilnojamasis turtas.
  • Paskolos apyvartinėms lėšoms. Tai paskolos, skirtos žaliavų, medžiagų ar paslaugų įsigijimui arba kitoms trumpalaikėms verslo išlaidoms padengti. Šios paskolos paprastai turi trumpą grąžinimo laikotarpį (iki 3 metų), mažesnę sumą (priklauso nuo užstato ir esamų finansinių rodiklių) ir didesnes palūkanas (nuo 2 proc.). Užstatu gali būti prekių atsargos, sąskaitos faktūros arba kitas turimas turtas Paskolos refinansavimui. Tai paskolos, skirtos pertvarkyti esamus įsipareigojimus bankams ar kitoms finansinėms institucijoms, sumažinti mėnesinius mokėjimus, palūkanas ar pratęsti grąžinimo terminą. Šios paskolos gali būti naudingos, jei verslas susiduria su finansiniais sunkumais ar nori optimizuoti savo skolų portfelį. Šios paskolos paprastai turi vidutinį grąžinimo laikotarpį (nuo 3 iki 10 metų), vidutinę sumą (priklauso nuo refinansuojamų skolų ir užstato) ir vidutines palūkanas (nuo 1 proc.). Užstatu gali būti nekilnojamasis turtas, įranga arba kitas turtas.

 

Pagal terminą galima išskirti šiuos paskolos įmonėms tipus:

 

  • Trumpalaikės paskolos. Tai paskolos, kurių grąžinimo laikotarpis yra iki 1 metų. Šios paskolos dažniausiai naudojamos apyvartinėms lėšoms padengti arba kitoms trumpalaikėms verslo išlaidoms finansuoti. Šios paskolos paprastai turi didesnes palūkanas ir griežtesnius reikalavimus nei ilgalaikės paskolos. Užstatu gali būti prekių atsargos, sąskaitos faktūros arba kitas turtas.
  • Ilgalaikės paskolos. Tai paskolos, kurių grąžinimo laikotarpis yra nuo 1 iki 15 metų. Šios paskolos dažniausiai naudojamos investicijoms finansuoti arba esamoms skoloms refinansuoti. Šios paskolos paprastai turi mažesnes palūkanas ir lankstesnius reikalavimus nei trumpalaikės paskolos. Užstatu gali būti nekilnojamasis turtas, įranga arba kitas turtas.

 

Pagal užstatą ir garantijas galima išskirti šiuos paskolos įmonėms tipus:

 

  • Paskolos su užstatu. Tai paskolos, kurios reikalauja, kad verslas įkeistų savo turimą turtą kaip garantiją už skolą. Jei verslas nesugeba grąžinti paskolos, bankas ar kita finansinė institucija gali pasinaudoti užstatu ir jį realizuoti. Užstatytos turtu paskolos paprastai turi mažesnes palūkanas ir didesnes sumas nei neužstatytos turtu paskolos. Užstatu gali būti nekilnojamasis turtas, įranga, prekių atsargos, sąskaitos faktūros arba kitas turtas.
  • Paskolos be užstato. Tai paskolos, kurios nereikalauja, kad verslas įkeistų savo turimą turtą kaip garantiją už skolą. Jei verslas nesugeba grąžinti paskolos, bankas ar kita finansinė institucija gali ieškoti skolos grąžinimo teismine tvarka. Paskolos be užstato paprastai turi didesnes palūkanas ir mažesnes sumas nei užstatytos turtu paskolos. Paskoloms be užstato gali būti reikalinga asmens ar kitų juridinių asmenų paremimas arba kitos garantijos, pvz., INVEGA garantija.

Kaip pasirinkti tinkamą paskolą įmonei?

 

Pasirinkti tinkamą paskolą įmonei nėra lengva užduotis. Reikia atsižvelgti į šiuos aspektus:

  • Verslo poreikiai ir tikslai. Pirmiausia reikia aiškiai apibrėžti, kokia yra finansavimo priežastis, kiek lėšų reikia ir kada jos bus grąžintos. Taip pat reikia nustatyti, koks yra verslo augimo potencialas, rizikos lygis ir konkurencinė padėtis rinkoje. Šie veiksniai padės nuspręsti, kokio tipo, termino ir sumos paskola yra tinkamiausia.
  • Finansinė būklė ir rodikliai. Antra, reikia įvertinti savo verslo finansinę būklę ir rodiklius, tokius kaip pajamos, pelnas, srautai, santykiai ir kt. Šie veiksniai lemia, kokių sąlygų ir reikalavimų galima tikėtis iš finansavimo šaltinių. Kuo geresnė yra finansinė būklė ir rodikliai, tuo lengviau bus gauti paskolą su mažesnėmis palūkanomis ir didesne suma.
  • Finansavimo šaltinių pasiūla ir sąlygos. Trečia, reikia išnagrinėti esamą finansavimo šaltinių pasiūlą ir sąlygas rinkoje. Yra daug skirtingų bankų ir kitų finansinių institucijų, kurios siūlo paskolas įmonėms su skirtingomis palūkanomis, mokesčiais, terminais ir kitomis sąlygomis. Reikia palyginti skirtingus pasiūlymus ir pasirinkti tą, kuris atitinka verslo poreikius ir galimybes.

Kokių klaidų reikėtų vengti renkantis paskolą įmonei?

 

Renkantis paskolą įmonei reikėtų vengti šių klaidų:

Imti per didelę ar per mažą paskolą. Jei imama per didelė paskola, kuri viršija verslo poreikius ar galimybes grąžinti, tai gali sukelti finansinius sunkumus ar net bankrotą. Jei imama per maža paskola, kuri neužtenka verslo tikslams pasiekti ar problemoms išspręsti, tai gali prarasti galimybes augti ar konkuruoti.

Imti per trumpo ar per ilgo laikotarpio paskolą. Jei imama per trumpo laikotarpio paskola, kuri nesuderinama su verslo pajamų srautais ar investicijų grąža, tai gali sukelti mokėjimo nesugebėjimą ar skolos kaupimąsi. Jei imama per ilgo laikotarpio paskola, kuri nesuderinama su verslo augimo planais ar rinkos pokyčiais, tai gali sukelti per didelį palūkanų mokėjimą ar prarastą lankstumą.

Imti paskolą be pakankamo tyrimo ir lyginimo. Jei imama paskola be pakankamo tyrimo ir lyginimo, tai gali reikšti, kad verslas nepasinaudoja geriausiu pasiūlymu rinkoje arba nepastebi slaptų sąlygų ar mokesčių. Reikia visada atidžiai skaityti sutartis ir konsultuotis su profesionalais, jei yra abejonių ar neaiškumų.

Imti paskolą be realaus plano ir strategijos. Jei imama paskola be realaus plano ir strategijos, tai gali reikšti, kad verslas nežino, kaip naudosis finansavimu, kaip grąžins skolą ir kaip įvertins rezultatus. Reikia visada turėti aiškų ir pagrįstą verslo planą ir finansinę strategiją, kurie atspindėtų verslo tikslus, poreikius ir galimybes.

 

Išvada

 

Paskolos įmonėms yra vienas iš būdų gauti papildomų lėšų verslo plėtrai ir konkurencingumui užtikrinti. Tačiau paskolos įmonėms yra ne vienalytė kategorija. Yra daugybė skirtingų finansavimo šaltinių ir pasiūlymų, kurie skiriasi sąlygomis, reikalavimais ir privalumais. Todėl reikia atidžiai apsvarstyti savo verslo poreikius, tikslus, finansinę būklę ir rodiklius, palyginti skirtingus finansavimo šaltinius ir sąlygas, vengti dažniausių klaidų ir pasirinkti tinkamą paskolą savo verslui. Tik taip galima užtikrinti teigiamus ir ilgalaikius rezultatus.