Lengvatinės paskolos ūkininkams yra viena iš finansinių priemonių, kurią teikia Lietuvos Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) nuo 2020 metų. Šios paskolos skirtos padėti ūkininkams, kurie patyrė sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos ir jos sukeltų ekonominių pasekmių. Šiame straipsnyje mes apžvelgsime, kas gali gauti lengvatinę paskolą, kokios yra jos sąlygos ir kaip ją panaudoti.

 

Lengvatinės paskolos ūkininkams: kas gali gauti?

 

Lengvatinę paskolą gali gauti ūkio subjektai, kurie veikia žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse. Tai apima:

-žemės ūkio gamintojus;

-žuvininkystės sektoriaus įmones;

-maisto pramonės įmones;

-žemės ūkio kooperatyvus;

-kitus juridinius asmenis, kurie turi tiesioginę sąsają su žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriais.

 

Norint gauti lengvatinę paskolą, reikia įrodyti, kad dėl COVID-19 pandemijos patirtas bent 20 proc. pajamų nuosmukis arba padidėjo išlaidos. Taip pat reikia būti tinkamam gauti valstybės pagalbą pagal Europos Sąjungos taisykles.

 

Kokios yra sąlygos?

 

Lengvatinės paskolos suteikiamos neįkeičiant turto ir be jokių papildomų garantijų. Paskolos lėšos gali būti naudojamos apyvartiniam kapitalui finansuoti, t. y. trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti, sudarytoms sutartims vykdyti, atsiskaityti su tiekėjais ir subrangovais, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti, kitoms būtinoms einamosioms išlaidoms padengti.

Maksimali paskolos suma vienam ūkio subjektui yra 1 mln. eurų, o maksimali trukmė – 72 mėnesiai. Paskolai taikoma fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 iki 1,51 proc., priklausomai nuo paskolos trukmės ir ūkio subjekto dydžio. Paskolos administravimo mokestis yra 2 proc. paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2500 eurų. Paskolai galima taikyti grąžinimo atidėjimą iki 12 mėnesių.

Lengvatinę paskolą galima gauti per finansinius tarpininkus, su kuriais bendradarbiauja ŽŪPGF. Tai yra kredito unijos, lizingo bendrovės ir kitos finansinės institucijos. Jų sąrašas ir kontaktai yra skelbiami ŽŪPGF interneto svetainėje garfondas.lt.

 

Lengvatinės paskolos ūkininkams: kaip ją panaudoti?

 

Lengvatinė paskola gali būti naudinga ūkininkams, kurie nori išlaikyti savo veiklą ir prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygų. Pavyzdžiui, jei ūkininkas nori įsigyti naują techniką ar įrangą, kad padidintų savo produktyvumą ir konkurencingumą, jis gali pasinaudoti lengvatine paskola investicijoms finansuoti.

Jei ūkininkas susiduria su likvidumo problema, t. y. neturi pakankamai pinigų savo sąskaitoje, kad galėtų sumokėti savo skolas ar kitus įsipareigojimus, jis gali pasinaudoti lengvatine paskola apyvartiniam kapitalui papildyti. Jei ūkininkas nori plėtoti savo veiklą ir ieško naujų rinkų ar klientų, jis gali pasinaudoti lengvatine paskola rinkodarai ir reklamai finansuoti.

Lengvatinė paskola gali padėti ūkininkams ne tik išgyventi krizę, bet ir pasiruošti ateities iššūkiams ir galimybėms. Tačiau prieš imantis paskolos, reikia gerai apsvarstyti savo finansinę padėtį ir poreikius, kad nebūtų per daug skolinamasi ir nesusidurtų su grąžinimo problemomis. Reikia taip pat atsižvelgti į galimas rizikas ir nepageidaujamus padarinius, pvz., palūkanų normos pokyčius, valiutų kursų svyravimus, pajamų mažėjimą ar išlaidų didėjimą.

Lengvatinės paskolos ūkininkams yra viena iš galimų finansavimo šaltinių, bet ne vienintelė. Ūkininkai taip pat gali kreiptis dėl kitų valstybės teikiamų paramos priemonių, pvz., subsidijų, kompensacijų, garantijų ar palūkanų kompensacijos.

Taip pat galima ieškoti alternatyvių būdų gauti pinigus, pvz., pardavinėti savo produktus tiesiogiai vartotojams, bendradarbiauti su kitais ūkininkais ar verslininkais, dalyvauti socialiniuose projektuose ar iniciatyvose. Svarbiausia yra neprarasti optimizmo ir kūrybingumo.